Soft Skills (ทักษะด้านอารมณ์)


2018-10-14 22:38

จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 1,446

เบื้องหลัง ความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 ไม่ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือการใช้ภาษา แต่ทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการใช้อารมณ์ ทั้งนี้เพราะ

 1. ในการทำงานปัจจุบันมีการรวมหลายยุค ซึ่งทำให้การทำงานเกิดปัญหา เพราะคนที่เกิดในแต่ละยุคมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม และการบริหารการจัดการที่แตกต่างกันออกไป
 2. ตลาดงานในอนาคตมีความท้าทายต่อความเป็นมนุษย์ ด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร โดยบริษัท Google ได้กล่าวถึง @link(text:โครงการ Oxygen,url:http://www.brandonhall.com/blogs/importance-soft-skills-research/) พบว่าเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการ อยู่ที่ทักษะด้านอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารและการรับฟังที่ดี ความเอาใจใส่ การให้กำลังใจ การมีวิจารณญาณที่ดี และความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างความคิดที่ซับซ้อน

จากการศึกษา ของ MIT ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ที่สำคัญ มี 4 อย่าง

 1. ทักษะทางแก้ปัญหา (Problem Solving)
 2. ความสร้างสรรค์ (Creativity)
 3. การร่วมมือ (Collaboration)
 4. การวิเคราะห์ (Collaboration)

คุณสมบัติ ที่ได้มาจาก ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) 7 อย่าง

 1. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptablity) - การตอบสนองต่อความท้าทายจะช่วยให้คุณเติบโตได้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
 2. ความยืดหยุ่น (Resilience) - การเรียนรู้จากประสบการณ์และความกล้าหาญในการเผชิญความท้าทายที่ตามมา
 3. คนมองโลกในแง่ดี (Optimism) - เป็นคนที่ดีที่น่าคบเนื่องจากมีพลังงานที่ดีและความตั้งใจที่ดี
 4. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) - เป็นคนที่ไว้ใจได้ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม
 5. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) - ท้าทายต่อสมมติฐานและหาแนวทางใหม่
 6. การคิดเชิงรุก (Proactivity) -มีความมุ่งมั่นในการก้าวไปข้างหน้า
 7. การเอาใจใส่ (Empathy) - เคารพและให้ความสำคัญกับทุกความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

คำสอนในพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการสร้างทักษะทางอารมณ์ด้วยเช่นกัน เพราะคำสอนในพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการเข้าใจตนเอง การจัดการอารมณ์ ความตั้งใจ เป้าหมาย พฤติกรรม โดยเฉพาะคำสอนที่เน้นเรื่องการฝึกสติและสมาธิ โดย Liz Hill-Smith ได้กล่าวสนับสนุนในประเด็นนี้ ในบทความที่ว่า @link(text:The golden heart of soft skills,url:https://www.trainingjournal.com/articles/feature/golden-heart-soft-skills) ว่าสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) คือความตระหนักรู้ (Mindfulness) โดยกล่าวว่า ความตระหนักรู้มีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจ (strategic decision-making) นวัตกรรมและความสร้างสรรค์ (innovation and creativity) และ ความสามารถทางอารมณ์ (emotional intelligence) ดังข้อมูลที่แสดงด้านล่าง

ข้อมูลจาก https://www.trainingjournal.com/articles/feature/golden-heart-soft-skills

อย่างไรก็ดีข้อด้วย ทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) เป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ บางครั้งจึงถูกเรียก ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) และการสอนยากกว่ามากกว่าทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) ซึ่งผลทำให้ช่องว่างระหว่าง @link(text:Skills Gap,url:https://www.technologyreview.com/s/608707/the-myth-of-the-skills-gap/) ยังคงมีอยู่ และการพัฒนาบุคคลจึงยังคงเป็นเรื่องท้าทาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

 1. @link(text:4 Things you need to know about Soft Skills: Mit Sloan expert share their knowledge and experience about the benefit of critical thinking and collaboration,url:http://mitsloan.mit.edu/newsroom/articles/4-things-you-need-to-know-about-soft-skills/) จาก MIT Management Slogan School
 2. @link(text:Coaching Millennials has its Hurdles- and it's time to get over them,url:https://executive.mit.edu/blogpost/coaching-millennials-has-its-hurdlesand-its-time-to-get-over-them#.W6st6GgzaUk) by MIT Sloan Executive Education
 3. @link(text:Learning so-called soft sills couls tip the scales in your favor for a job,url:http://www.p21.org/news-events/p21blog/2133-learning-so-called-soft-skills-could-tip-the-scales-in-your-favor-for-a-job) โดย Leah Jewell, Managing Director for Workforce Readiness, Pearson จาก Partnership for 21 st century learing
 4. @link(text:Master Your Soft Skills,url:https://www.trainingjournal.com/articles/feature/golden-heart-soft-skills) โดย Marsha Willard จาก ecofluence
 5. @link(text:Soft Skills Training Brings Substantial Teturn on Investment both Companies and Workers Benegit ,url:http://mitsloan.mit.edu/newsroom/articles/soft-skills-training-brings-substantial-returns-on-investment/)โดย Dylan Walsh จาก MIT Management Sloan School
 6. @link(text:Soft Skiils, Partnerships needed to Bridge Economic Divide,url:http://mitsloan.mit.edu/newsroom/articles/soft-skills-partnerships-needed-to-bridge-economic-divide/) โดย Brian Eastwood 0kd MIT Management Sloan School
 7. @link(text:The Golden Heart of Soft Skills,url:https://www.trainingjournal.com/articles/feature/golden-heart-soft-skills) โดย Liz Hill-Smith จาก TJ Training Journal
 8. @link(text:The Importance of Soft Skills... and Research ,url:http://www.brandonhall.com/blogs/importance-soft-skills-research/)โดย David Forry จาก Bran Hall Group
 9. @link(text:The Most Underrated Skill in Management,url:https://sloanreview.mit.edu/article/the-most-underrated-skill-in-management/) โดย Nelson P. Repenning, Don Kieffer, and Todd Astor จาก MIT Slogan Management Review
 10. @link(text:The Myth of the Skills,url:https://www.technologyreview.com/s/608707/the-myth-of-the-skills-gap/) Gap จาก Business Impact
 11. @link(text:The Surprising thing Google learned about its employees- and what it means for today's students,url:https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/12/20/the-surprising-thing-google-learned-about-its-employees-and-what-it-means-for-todays-students/?noredirect=on&utm_term=.be9f363fab0b) โดย Valerie Strauss จาก The Washington Post

งานวิจัยทักษะทางอารมณ์ (Soft Skills) ในพระพุทธศาสนา

 1. @link(text:Buddhist Soft Skills as a tool for Peace and Harmony in the Multi-Cultural Society ,url:http://repository.kln.ac.lk/handle/123456789/11522)by Chandrasekara,S.
 2. @link(text:Soft Skills in the Buddhist Literature by Dr. G. Kiran Kumar Reddy ,url:https://drive.google.com/open?id=1aJ0xkFRdv_8dNcKgAk51X4_qcSa4ioDJ)

Blink Corners จุดประกายในชีวิต ด้วยวิธีคิด แบบ ปรัชญา เว็บนี้จึงรวบรวม เนื้อหา บทวิเคราะห์ แหล่งข้อมูล ทางปรัชญา ในหลากหลายมุม ภายใต้ ความตั้งใจ ที่ว่า จะทำให้ เข้าใจง่าย โดยบอกกับ ตัวเองว่า ปรัชญา คุยง่ายๆ ก็ทำได้